Ülkemiz deprem fay hatları üzerinde yer alıyor. Bu fay hatlarının sürekli olarak hareket halinde olması nedeniyle de depremler ile karşılaşılması kaçınılmaz oluyor. Binaların dayanıklılığının ölçülebilmesi için bina deprem testi yapılması gerekiyor. Bina deprem testi işlemi, binada yaşanacak herhangi kötü bir olayı, yıkımı önceden tespit ederek güvenli bir şekilde yaşama olanak sağlıyor. 

Bina Deprem Testi

 • Bina deprem testi  işlemleri için öncelikle binada incelemeler yapılır.
 • İncelemeler esnasında en önemli konu kesinlikle binanın kaç kat inşa edilmiş olduğu üzerinden hesap yapılması olur. 
 • Uygulanan temel bir kurala bağlı olarak 5 kat altında bulunan binalarda binanın 3 ana kolu kullanılarak test yapılır. 5 kat ve üstü binalarda 5 ana kolon üzerinden gerekli test uygulamaları sağlanır. 
 • Kolonlar üzerinde inceleme çalışmaları için öncelikle donatı tespit işlemleri yapılır. 
 • Donatı tespit işlemleri sonrasında yapıdan karot alımı gerçekleştirilir. Testin ikinci aşamasına geçilir. Alınan örnekler ile birlikte gereken incelemeler yapıldıktan sonra binanın farklı ayrıntısı da gözden geçirilerek deprem testi işlemleri devam eder.

Bir sonraki aşamada gerçekleştirilen bina deprem testi işlemleri arasında şunlar vardır: 

 • Bina deprem testi işlemde basınca karşı binanın dayanıklılığının test edilmesi gibi bir işlem vardır. 
 • Alınan karot örneklerinin boş bıraktığı yerlerde tekrar doldurma işlemi sağlanırken bir sonraki aşamada ise proje kontrolü uygulaması vardır.
 • Binanın deprem yönetmeliğine göre uygun olarak inşa edilip edilmediğini kontrol edebilmek için proje kontrolü gerçekleştirilir. Yapılan deprem testi işlemi sayesinde binanın ana taşıyıcıları, betonarme parçaları ve inşaat malzemeleri üzerinde direnç ölçümleri, basınç ölçümleri ve kalite ölçümleri yapılır.

Bina Deprem Testi Sonrası Rapor Hazırlanması

Tüm incelemeler tamamlandığında test raporu hazırlanır. Bu rapor içerisinde binanın hangi bölgelerinin sağlam olduğu, hangi bölgelerinin tehlikeli olduğu, binanın kaç yıllık bir kullanım ömrü gösterebileceği ve binada gerçekleştirilmesi gereken onarımlar gibi bilgiler barındırır. Bu yüzden bina deprem testi çok büyük öneme sahiptir. Konut sahibi olan herkesin deprem testi yaptırması gerekir. Aslen deprem dayanıklılık raporu olarak elde edilen rapor, binanın yasal çerçevedeki sağlamlığını ve daha güvenli bir yaşam için binada yapılması gerekenleri belirler. Bu rapor binanın satışını ya da konutların kiralanmasında önem teşkil eder.

Deprem Testi İçin Binada Yapılan Teknik Çalışmalar

 1. Zemin durumunu belirlemek için zemin etüdü hazırlanır.
 2. Binanın mevcut durumu için bina rölevesi çizilir.
 3. Binada oluşmuş yapısal Hasarlar tespit edilir.
 4. Karot  ile beton numune alınarak numunelerin yapı laboratuvarında testleri gerçekleşir.
 5. Röntgen cihazı ile betonarme taşıyıcı elemanlardaki demirlerin çap, adet ve aralıkları belirlenir.
 6. Betonarme taşıyıcı elamanların bazılarında sıyırma işlemi yapılır. Bu işlem sayesinde demirdeki pasın taşıyıcıdaki hasarını tespit eder. 
 7. Binada yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında binaya ait deprem testi raporu hazırlanır.
Deprem analizi hizmetleri

 Bina Deprem Testi Karot Çalışması

Mevcut Binalardaki Deprem Testi

T.S. 10465/1982 – TS EN 12504 – 1/2002 TS EN 12390 – 3/2002 Standartlarına göre binalarda Deprem testi yapmak için aşağıdaki cihazlar ve işlemler uygulanmaktadır.

 1. Karot alımı: Bina deprem testi için karot alımı oldukça önemlidir. Karot makinesi ile binanın beton kalitesini tespit etmek amacıyla, TSE standartlarına uygun şekilde uygulanan numune alma işlemidir. 
 2. Schmidt Çekici: Bina deprem testi yapılacak yerin TSE Standartlara göre yapının belirli yerlerinden Schmidt çekici okumaları yapılır. Okuma sonuç değerleri, yapının tamamı ile ilgili bilgi verir.
 3. Çelik Donatı tespiti:  Bina deprem testi yapılacak binada Ferroscan PS200 cihazı ile, betonarme elemanın ihtiva ettiği donatının çapları ve donatı aralıkları mesafeleri, etriye çapları, aralıkları, paspayı değerleri tespit edilir ve grafikler halinde raporlanır.
 4. Donatı dedektörü: Teknik eleman tarafından karot numunesi alınmadan önce, mevcut çelik donatıyı kesmemek için, çelik donatıların, elektrik hatlarının veya betonarme eleman içinden geçen mekanik tesisatın yerlerini tespit eder. Yapının zarar görmeden karot alınmasını sağlar.
 5. Basınç Dayanım Tayini ve Raporlama:  Karot numuneleri, TSE standartlara göre özel makinelerde kesilip, başlıklaması yapılır. TSE standartları doğrultusunda kür şartları tamamlandığında basınç deneylerine tabi tutulur. Deprem test sonucunda yapılan deneyler kalibre edilmiş bilgisayarlı en son teknolojiyle donatılmış presler ile yapılıp, deney sonuçları bilgisayar tarafından raporlanır.